زهرا دهقانی
زهرا دهقانی

مدیر داخلی

تخصص ها: برنامه نویسی ، شبکه

اسماعیل ایلانی
اسماعیل ایلانی

مدیر عامل

تخصص ها: برنامه نویسی ، شبکه